Personvernerklæring

Når du bruker Hydrogen24.no gir du oss tilgang til opplysninger om deg. Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse. Opplysninger om hvordan du bruker Hydrogen24.no, for eksempel hvilke annonser du har sett eller lagt ut anses også som personopplysninger.

Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?

Small Step Media as ved daglig leder Torbjørn Leidal er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester. Vi følger personopplysningsloven i behandlingen av personopplysninger.

Når du lar oss formidle personopplysninger til andre, vil disse ha et selvstendig ansvar for videre behandling av opplysningene. Det samme gjelder opplysninger du utveksler med andre nettsteder etter å ha fulgt lenker på Hydrogen24.no.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

Opplysninger du selv oppgir

 • Når du registrerer deg som medlem i AB Pluss eller melder deg på nyhetsbrev.
 • Når du legger inn informasjon i annonser og skjemaer.
 • Kommentarer og andre tilbakemeldinger du gir, eller meldinger som sendes gjennom Hydrogen24.no.

Opplysninger vi samler inn om din bruk av Hydrogen24.no

 • Hvilken teknologi du bruker. Om du er på laptop, nettbrett eller mobil, hvilken nettleser du bruker,  IP-adresse, nettverksoperatør og lignende.
 • Hva du gjør. For eksempel hvilke sider du besøker, annonser du klikker på og hvilket innhold vi har vist deg.
 • Hvor du er. Vi registrerer din geografiske posisjon basert på din IP-adresse eller andre former for lokalisering. Hvis du aksepterer lokasjonsdeling i våre apper blir din GPS-posisjon registrert.

Vi bruker, som de fleste andre nettsteder, Google Analytics til å samle inn informasjon om bruken av nettstedet. Her kan du lese mer om Googles policy for personvern og hva de samler inn.

Det lagres også informasjon på enheten du bruker (pc, mobiltelefon etc.) i form av informasjonskapsler (cookies). Denne informasjonen er dels nødvendig for brukeropplevelsen, dels for å kunne ha en innlegget tjeneste, og dels for å samle overordnet informasjon om bruken av nettstedet.

Ved å gå inn på nettleserinnstillingene dine vil du kunne se hvilke cookies som gjelder for deg og hvilke verdier vi har lagret.

Cookies slettes etter 30 dager.

Informasjon fra andre kilder

Vi kan motta informasjon fra kunder og andre tredjeparter som hjelper oss å analysere bruken av Hydrogen24.no og forbedre tjenestene våre. En annonsør kan for eksempel gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en reklame hos oss.

Hva brukes informasjonen til?

Vi jobber hele tiden for å gi deg en tilpasset og god opplevelse av Hydrogen24.no. Her er de viktigste formålene vi bruker personopplysninger til:

 1. Levere tjenestene du forventer av oss. For eksempel må vi ha e-postadressen din for å kunne sende deg nyhetsbrev.
 2. Spare deg for tid og arbeid gjennom blant annet automatisk pålogging og forhåndsutfylling av skjemaer.
 3. Forstå markedstrender og behov gjennom statistikk. Vi analyserer overordnede data for å forbedre og videreutvikle tjenesten vår.
 4. Tilpasse Hydrogen24.no til deg og dine interesser. Vi kan for eksempel vise deg annonser som ligner på ting du har sett og anbefale innhold basert på hva andre har likt. Du kan også få anbefalinger og tilbud basert på din adresse eller hvor du befinner deg.
 5. Målrette innhold og reklame, og måle effekten. Vi ønsker å vise innhold og reklame som er mest mulig relevant for deg, og vi måler hvor godt vi treffer. Derfor bruker vi informasjon om deg, hva du ser på og hvor du befinner deg. Du kan bli vist innhold som er tilpasset deg også på andre nettsider enn Hydrogen24.no. Våre annonsører vil kunne se hvilke aldersgrupper, kjønn og bosteder (på kommunenivå) som har sett eller klikket på sine annonser. Vi gir dem ikke informasjon som identifiserer deg.

Noen tjenester kan ha spesielle regler. Da informerer vi deg i hvert enkelt tilfelle.

Markedsføring og spørreundersøkelser

Vi kan sende deg tilbud om produkter og tjenester på e-post eller andre typer meldinger. Om du er registrert som medlem i AB Pluss kan du velge å takke nei til dette på Min Side. Om du er mottaker av nyhetsbrev, kan du når som helst avslutte abonnementet ved å følge avmeldingslenken nederst i nyhetsbrevet.

Av og til utfører vi spørreundersøkelser på vegne av oss selv eller våre samarbeidspartnere. Målgruppen for slike undersøkelser kan være basert på personopplysninger.

Deles informasjonen med andre?

Opplysninger om deg og din bruk av tjenestene deles ikke med andre selskaper. Opplysningene blir  brukt til analyseformål og for å forstå markedstrender.

Hydrogen24.no deler også i enkelte tilfeller personopplysninger med andre bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner utenfor vårt selskap. Dette er først og fremst for å kunne gi deg bedre og tryggere produkter og tjenester. Her er de viktigste eksemplene:

 • Når andre utfører tjenester på våre vegne Dette kan f.eks. være når vi bruker en tredjepart til å gjennomføre betalingstransaksjoner, eller f.eks. verktøy fra Google Analytics til å analysere av bruken av våre tjenester. Disse bedriftene har ikke lov til å bruke denne informasjonen til noe annet enn å utføre tjenester for oss.
 • Når du ber oss dele med andre. For eksempel om du gjør ditt navn og telefonnummer synlig på en oppføring i markedstorget.
 • Av sikkerhetshensyn. For å beskytte deg mot at uvedkommende får tilgang til din brukerkonto kan Hydrogen24.no bruke eksterne sikkerhetstjenester som baserer seg på personopplysninger.
 • Offentlige myndigheter som Skatteetaten, Tolletaten, Politiet og Mattilsynet kan i noen tilfeller kreve at vi utleverer informasjon. Vi presiserer at informasjon som omfattes av kildevernet på ingen måte vil utleveres til utenforstående.
 • For å hindre svindel eller avklare tvister vil relevant informasjon kunne utleveres til tvistemotpart eller andre.

Hvordan kan jeg administrere informasjon om meg?

Oppdatere personopplysninger

Det er viktig at opplysningene vi har om deg og ditt selskap er riktige. Du kan oppdatere opplysningene på Min Side.

Sletting av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven.

Du kan selv fjerne opplysninger fra din brukerprofil.

Hovedregelen er at personopplysninger lagres maksimalt i to år. Hvor fort opplysninger slettes kan variere. Her ser du noen viktige eksempler:

 • Så lenge din konto er aktiv vil vi ta vare på dine persondata, annonser, meldinger og øvrig informasjon du registrerer.
 • Informasjon om bruksmønstre på Hydrogen24.no kan leve i opptil tre år i våre analysesystemer. Data her brukes til å finne ut  om våre tjenester fungerer godt for publikum, og om den løpende produktutviklingen vi gjør bidrar til å gjøre Hydrogen24.no bedre.
 • Ber du om at din brukerprofil på Hydrogen24.no slettes, vil vi fjerne personopplysninger fra profilen din og fra innhold du har opprettet som bruker.
 • Sletting av personopplysninger fritar deg ikke for avtaler og forpliktelser du måtte ha overfor Hydrogen24.no eller tredjeparter.

Dine rettigheter

Det er dine data og du har sterke rettigheter; Du har rett til å få innsyn i opplysningene dine. Du har også rett til å få rettet eller slettet opplysninger vi har om deg i henhold til lovverket, eller du kan be om at behandlingen begrenses dersom du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. Noe data har du dessuten anledning til å motta i et digitalt format eller overført til andre virksomheter dersom du skulle ønske det; rett til såkalt dataportabilitet. Disse rettighetene forklarer vi nærmere om nedenfor, og vi beskriver også hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å benytte deg av noen av dine rettigheter.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan benytte deg av dine rettigheter.

 • Din rett til å få se opplysninger vi behandler om deg (rett til innsyn). Du har rett til å få se de opplysningene vi behandler om deg ved innlogging på konto.
 • Din rett til å få rettet gale opplysninger. Du har rett til å få feilaktig informasjon rettet ved innlogging på konto.  Dersom det er andre opplysninger du mener må rettes, og som du ikke får rettet på Min Side, kan du kontakte oss direkte.
 • Din rett til å få data slettet (“retten til å bli glemt”). Du har som hovedregel rett til å få slettet personopplysninger om deg. For å be om sletting kan du kontakte oss på epost kundeservice@smallstep.no.
 • Din rett til å motsette deg og begrense behandling. I enkelte sammenhenger har vi anledning til å behandle personopplysninger om personer dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, forutsatt at de registrertes rettigheter og friheter ikke veier tyngre. I slike tilfeller har du som registrert rett til å protestere mot at vi behandler personopplysninger om deg. Som hovedregel vil vi da stanse denne behandlingen av personopplysninger, og dette gjelder uten unntak dersom formålet er direkte markedsføring. Du har også en i enkelte sammenhenger anledning til å be om at behandlingen av dine personopplysninger stanses eller begrenses. Dersom du benytter deg av denne rettigheten kan opplysningene dine kun behandles basert på et samtykke fra deg eller for enkelte andre formål som fremgår direkte av personopplysningsloven. Nærmere informasjon om denne rettigheten finner du på hjemmesidene til Datatilsynet.
 • Din rett til få kopi av dine data i et digitalt format (rett til dataportabilitet). Du har under enkelte omstendigheter rett til å motta opplysninger som du har gitt oss i et digitalt format, og også rett til å få informasjon overført til en annen virksomhet dersom du ønsker dette og det er teknisk sett mulig og forsvarlig. Denne retten gjelder kun opplysninger som behandles med automatiserte metoder og som har grunnlag i samtykke fra deg eller som behandles som ledd i å oppfylle en avtale med deg. Retten til dataportabilitet omfatter kun opplysninger som du har gitt oss, enten direkte gjennom for eksempel kontaktskjemaer eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester. For å benytte deg av din rett til dataportabilitet logger du deg på din konto der du vil finne vår automatiske løsning for henvendelser om dataportabilitet. Du kan også be om dataportabilitet ved å kontakte oss slik angitt lenger ned.

Vi vil minne om at det er enkelte unntak fra rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntakene følger av lovgivningen, og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger på grunn av hensynet til andre personers rettigheter og friheter, eller at enkelte personopplysninger ikke kan slettes fordi lovkrav eller andre hensyn medfører krav til lagringstid.

Gjennomføring av endringer

Vi vil iblant kunne oppdatere Hydrogen24.no sin personvernerklæring for å gjenspeile endringer på nettstedet eller ved vår personvernerklæring. Ved større endringer vil du informeres ved neste gangs pålogging. I særlige tilfeller vil innloggede brukere varsles direkte ved epost eller varsel på Hydrogen24.no.

Endringer i personvernerklæringen vil til enhver tid være tilgjengelige i vår endringslogg.

X

Keep yourself up to date! Get our weekly news update sent directly to your inbox.

Your email address will not be used to send you anything but our newsletters. Read more on our privacy policy page.